QTR-41 Uttagsmodul PLC

Uttagsmodul för styrning och mätning av eluttag för motorvärmare, elbilsladdning och campingplatser m.m.

QTR-41 är en uttagsmodul med två utgångar för styrning av till- och frånslag för eluttag samt mätning av elförbrukning. Modulen är bestyckad med lysdioder i olika färger och märkningar och indikerar bl.a. driftstatus, kommunikation och signalnivå. Temperatur avläses med 1-wire temperatursensor. Dubbelriktad kommunikation överlagrat på elnätet (PLC - Power Line Communication) sker med huvudenhet, QTR-82, via mediakonverter, QTR-40.

Installationsanvisning