QTR-33 Tvättdebiteringsmodul

Tvättdebiteringsmodul för styrning, mätning och debitering av antal maskintvättar.

QTR-33 är en tvättdebiteringsmodul som via reläer kan styra tvättmaskiners tillslag och med hjälp av strömspolar över neutralledare beräkna antalet maskintvättar (även grovtvätt) för debitering. Alternativt kan elmätare med pulsutgång användas för detektering. Då QTR-33 är en slav är den beroende av en master (kommunikationsnod) för att fungera, antingen QTR-81 eller QTR-82.

Installationsanvisning