QTR-71RK Taggläsare

Robust RFID-läsare med knappsats samt två lysdioder för indikering av läsning och öppning.

QTR-71RK är en beröringsfri taggläsare bestyckad med knappsats (0-9, C och E) för att möjliggöra öppning via kod. Läsning av tagg sker enligt läsarstandard EM4102 som i dagligt tal benämns som RFID. Läsning sker genom att hålla RFID-taggen mot taggläsarens front. Röd lysdiod blinkar vid taggläsning medan grön diod lyser med fast sken vid behörig tagg varvid dörren låses upp.

Taggläsaren kräver anslutning till underenhet med anslutning avsedd för taggläsare, exempelvis QTR-61 Dörrcentral, QTR-42 Dörrcentral PLC eller QTR-63 Signaltablå för tvättstuga.

Installationsanvisning