QTR-82 Kommunikationsnod

Kommunikationsnod, systemets hjärna och hjärta.

QTR-82 knyter samman de undre lagren (dörrmiljöer, motorvärmarstolpar, etc) med administrationen. Den agerar modbus-master mot systemets slavar (dropboxar, lägenhetsmoduler, tvättdebiteringsmoduler, signaltablåer, uttagsmoduler m.m.). Kommunikation med slavar sker enligt standarden RS-485 över partvinnad kabel och kan då prata med slavar upp till 1200 meter bort.

Installationsanvisning