QTR-42 Dropbox

Dropbox för passagesystem där kommunikation sker överlagrat på elnätet.

QTR-42 är en dropbox för passagesystem med modbuskommunikation överlagrat på elnätet (PLC - Power Line Communication). Där konkurrenter kan kräva förläggning av nya kablar för kommunikation erbjuder vi istället att använda befintligt elnät. Utmärkt för exempelvis fristående sop- eller cykelrum där man vill slippa göra åverkan i marken för att förlägga ny kabel. Dubbelriktad elnätskommunikation sker med master (kommunikationsnod, QTR-82) via mediakonverter, QTR-40.

Installationsanvisning