QTR-81 Bokningstavla

Huvudenhet med pekskärm och inbyggd taggläsare för bokning och passage.

QTR-81 är en huvudenhet med en 5,7" resistiv pekskärm av LCD-typ. Den används främst för bokning i kombination med passage med hjälp av den inbyggda taggläsaren (läsarstandard EM4102 - RFID).

Installationsanvisning