Enkla lösningar med porttelefoni, passage och digital trapphustavla

BRF Källan är en idérik förening med fokus på enkla lösningar för ökad bekvämlighet.

I ett hus med många våningar och flera ingångar ansåg styrelsen i BRF Källan att det behövdes enkla lösningar för att släppa in besökare. Detta resulterade i att de införskaffade porttelefoni till föreningens alla entréer, tillsammans med ett bokningssystem för de gemensamma lokalerna. De ville dessutom kunna öppna postboxar med samma RFID-taggar som används vid bokning och passage.

– Vi ville rationalisera bort nyckelhanteringen till postboxarna. När vi nu hämtar posten använder vi samma tagg till dörrarna som att låsa upp postluckan, säger Tommy Olsson, ordförande i BRF Källan.

För att underlätta för besökare att orientera sig till rätt våning införskaffades även digitala trapphustavlor med register över de boende.

– Ett lokalt företag här i Sundsvall sköter om att lägga in nyinflyttade, lämna ut taggar och hjälpa oss om det behövs. Vi vill ha det bekvämt och problemfritt, avslutar Tommy med ett leende.

Bekvämt. Tommy Olsson uppskattar bekvämligheten i att kunna använda samma tagg för dörrar och postlucka. Bekvämt. Tommy Olsson uppskattar bekvämligheten i att kunna använda samma tagg för dörrar och postlucka.