Hjalmarssons Bostäder - Sänkt elförbrukning

Vi ville sänka elförbrukningen i våra motorvärmaruttag. Detta gjorde vi med lyckat resultat genom att installera styrsystem för motorvärmare från QT systems.

Matilda Hjalmarsson Administrativt ansvarig - Hjalmarssons Bostäder

Läs mer

Krambo - Tryggare tvättstugor

Vi summerar införandet av QT systems bokningssystem för tvättstugor som problemfritt och att målet, ökad trivsel och trygghet, därmed är uppnått.

Katarina Romppainen Kundtjänstmedarbetare - Krambo

Läs mer